Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
  • Tanıtım

     Değişim rüzgarlarının aralıksız estiği çağımız iş dünyasında kuruluşların ayakta kalabilmeleri için bütünleşmeleri gereken birçok dinamik bulunmaktadır. Söz konusu dinamikler neredeyse bütün kaynaklarda da belirtildiği üzere yeni teknolojiler, en güncel donanıma sahip teçhizatlar, modern araç-gereç ve materyaller gibi bir kuruluş için zaruri düzeyde gerekliliği olan unsurlardır. Ancak, aynı kuruluş için bu zaruretin daha da ötesinde duran bir unsur ise o kuruluşun istihdamında bulunan insan kaynağıdır. Çünkü iş hayatının gündeminden hiç düşmeyecek olan küreselleşme olgusu rekabet ortamını dinamik hale getirmekte ve bu da kuruluşları üstünlük kazanabilmeleri için sürekli olarak güncel teknoloji ve modern materyalleri edinmek zorunda bırakmaktadır. Ancak bu noktada dikkate alınması gereken en önemli şey söz konusu tüm bu unsurların çalışanlar yani insan unsuru aracılığıyla hayata geçtiğidir.

 
     Bu doğrultuda, kuruluşların tüm işlerinin takibinin yapıldığı yerler olan büroların etkili ve verimli bir şekilde idare edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu anlamda Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü’nün amacı öğrencilerin günümüz iş hayatında büro hizmetleri ve sekreterlik görevlerinde yer alan çalışanlardan arzulanan vasıflara sahip olacak şekilde yetişmelerini sağlamaktır.
 
     Meslek Yüksekokulumuzda Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü kapsamına giren ve hizmet sektöründeki önemi son günlerde ciddi ölçüde ön plana çıkmış olan Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı çerçevesinde eğitim-öğretime devam edilmektedir.Çamlıca mahallesi Mimar Sinan caddesi no:5 Reşadiye/ Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.