Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

      Kişiliğin temellerinin atıldığı zaman dilimi olan çocukluk ve gençlik çağları, çocuğun gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun sosyal, zihinsel, psikolojik ve ruhi gelişimi ile beraber ilerideki başarısı için erken eğitim konusunda bireylerin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca çocuğun kapasitesinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi, bunun yanı sıra zekâsının gelişerek fiziksel becerisinin ve motivasyonunun artması amacıyla çocuğa verilen eğitim ve terbiye ile ilgili hizmetlerin önemi oldukça büyüktür.

     Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur.

Çamlıca mahallesi Mimar Sinan caddesi no:5 Reşadiye/ Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.