Yaşlı Bakımı Programı

  • Yaşlı Bakımı Programı
  • Tanıtım


Yaşam biçimi ve standartlarında yaşanan değişim, tüm dünyada doğumda beklenen yaşam süresini yükseltmiştir. Buna paralel olarak dünya nüfusu da yaşlanmaya başlamıştır. Gerek TÜİK gerekse Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan projeksiyonlara göre Türkiye, önümüzdeki 25 yılda tüm dünyada yaşlı nüfusun en hızlı artacağı ikinci ülke olacaktır. Artan yaşlı nüfusuna paralel olarak, 60 yaşın üstündeki yaşlılar için hizmet veren huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine olan başvurularda da artış görülmektedir. Sonuç olarak, yaşlı nüfusa sunulan sağlık ve bakım hizmetinin kalitesi tüm dünya için önem arz etmektedir.

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti verebilecek ara eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin bir yaşlı bakımı teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.   Yaşlı bakımı programı iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır.

Programın Amacı

Programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır. Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programı’nın eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastanede, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı gündüz merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda yapılmaktadır.

Programı Kimler Tercih Edebilir?

ÖSYM'nin yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yönetmeliğine göre öğrencilerin bu programı tercih edebilmeleri için YKS'nin bir türü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'den en az 150 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puan alarak programımızı tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler Yaşlı Bakım Programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Ayrıca öğrencinin bu eğitimi alabilmesi ve uygulamaları icra edebilmesi için her türlü koşulda fiziki ve sosyal performansı gerçekleştirebilecek psikolojik ve bedensel sağlığa sahip olması gerekmektedir.

Çalışma Alanları


Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı alanlarıyla ilgili birimler, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, palyatif bakım birimleri, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

“Yaşlı Hizmetleri Bakımı” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde 

Beslenme ve Diyetetik

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ,

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yaşlı Hizmetleri Bakımı meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.


Çamlıca mahallesi Mimar Sinan caddesi no:5 Reşadiye/ Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.