Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
  • Tanıtım

Programın Amacı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının amacı hastane yönetimi bilgisi ile işletmecilik bilgisine sahip nitelikli iş gücünü sağlayacak insanları teorik ve pratik alandaki eğitim uygulamaları ile sağlık sektörüne kazandırmaktır. Programda öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, İşletme, Muhasebe gibi derslerin yanı sıra alan dersleri olan Tıbbi Terminoloji, Tıbbi Dokümantasyon, İş ve Ticaret Hukuku, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Mesleki Uygulama gibi dersler üzerine eğitim görmektedir. Böylece Sağlık Yöneticiliği için gerekli olan bilgi birikimini adaya kazandırmak amaçlanmaktadır. Programa 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kimler Tercih Edebilir

ÖSYM’ nin yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yönetmeliğine göre öğrencilerin bu programı tercih edebilmeleri için YKS’ nin bir puan türü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en az 150 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puan alarak programımızı tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ na kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Çalışma Alanları

Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları; sağlık sektöründe insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir. Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler, sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde istihdam edilebilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Bu programdan mezun olan öğrencilerin,

4 yıllık İşletme

İşletme Yönetimi

Sağlık İdaresi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çamlıca mahallesi Mimar Sinan caddesi no:5 Reşadiye/ Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.